Política de privadesa

RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: COTADEX INSPIRATION SL (d'ara endavant Otaduy)

Adreça postal: Carrer Provença 253, 2º2ª, 08008, Barcelona.

Telèfon: (+34) 933.687.884

E-mail: hello@otaduy.co

 

FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable, us informem que a Otaduy tractem les dades personals que ens facilites per a les finalitats següents:

  • Gestionar les relacions comercials amb clients, incloent-hi la sol·licitud i el seguiment de cites.
  • Enviament de comunicacions comercials i realització d'enquestes de satisfacció.
  • Cessió de dades a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials), sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat per a la qual tractem les vostres dades, per atendre les vostres peticions o necessitats, així com per complir les nostres obligacions legals i reglamentàries i la defensa dels nostres interessos (p.ex. per a la nostra defensa davant dels tribunals) o amb finalitats estadístiques o històriques.

En algunes circumstàncies, podem anonimitzar les vostres dades personals (perquè ja no puguin associar-se amb vostè) amb finalitats de recerca o estadístiques, en aquest cas podrem utilitzar i retenir aquesta informació indefinidament sense previ avís.

 

LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

Les bases legals per al tractament de les teves dades personals corresponents a cadascuna de les finalitats (1) a (3) incloses a l'apartat 2 anterior (“Finalitats”) són les següents:

  • Finalitat (1): L'execució d'un contracte amb Otaduy en relació amb la compra de productes i la gestió de cites.
  • Finalitat (2): Consentiment exprés atorgat a Otaduy en el moment de recollida de les dades personals.
  • Finalitat (3): El compliment de les obligacions legals que siguin aplicables a Otaduy.

 

DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, excepte aquells tercers per als quals resulti necessària la seva intervenció per a la correcta gestió de la prestació del servei (punts de venda oficials, transportistes, entitats financeres, etc.)

A més, les teves dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

 

DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com les pots exercir?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a Otaduy estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, et podràs oposar al tractament de les teves dades. Otaduy deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si desitges exercir qualsevol dels teus drets pots adreçar-te a nosaltres enviant una comunicació escrita a l'adreça de correu electrònic [hello@otaduy.co] o bé, a la nostra adreça postal [Carrer Provença 253, 2º2ª, 08008, Barcelona] La sol·licitud d'exercici qualsevol dels teus drets haurà d'anar acompanyada d'una còpia de document oficial que t'identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport).

Finalment, us informem que us podeu dirigir davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació continguda al Lloc Web, inclòs el seu disseny gràfic i codi font, està protegida pels drets d'autor i altres drets recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova la Llei de Propietat Intel·lectual Consolidada i la resta de normativa reguladora de la propietat intel·lectual.

Aquests drets pertanyen exclusivament a COTADEX INSPIRATION SL, per la qual cosa queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol cessió total o parcial dels continguts del Lloc Web, i en general qualsevol acte d'explotació de tots o part dels continguts (imatges, text, disseny, índexs, formularis, etc.), així com les bases de dades i programari necessaris per a la visualització o el funcionament dels mateixos i qualsevol objecte que sota la legislació vigent sigui protegible per la normativa de propietat intel·lectual.

Els Usuaris no podran en cap cas explotar comercialment o utilitzar, directament o indirectament, totalment o parcialment, qualsevol contingut del Lloc Web sense el consentiment previ per escrit de COTADEX INSPIRATION SL

L'autorització per a l'ús de qualsevol contingut del Lloc Web es pot sol·licitar escrivint a l'adreça electrònica hello@otaduy.co.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL

Les marques, noms comercials, rètols, noms, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu exhibits al Lloc Web pertanyent a COTADEX INSPIRATION SL i molt en concret, la paraula “OTADUY” & “LOVE BY OTADUY”, no podran ser utilitzats sense el consentiment previ i per escrit de COTADEX INSPIRATION SL

 

POLÍTICA DE COOKIES

Quines galetes utilitzem?

Per conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç: POLÍTICA DE COOKIES